روزهای سخت وسرد وفراموش نشدنی جوامع سردفتری

   این روزها که انتظار رسیدن خبر تعرفه هابعد از چهار سال تمامی اذهان وافکارسردفتران رابه خود مشغول کرده وهمگی در انتظار رویدادی بس بزرگ هستند از یک طرف و از طرف دیگر واگذاری اسناد نقل وانتقال خودروها به پلیس  خیال باطل وحمله وهجمه واهانت به شان ومنزلت سردفتران وجایگاه رفیع سردفتری وسخیف شمردن سند رسمی با بیان بنچاق بی خاصیت وبیان انچه به دور از واقعیت و مخفی کردن حقایق وارائه امار بس غلط واشتباه انهم توسط مسئولین دولتی کاش دیگر وبلاگ نویس نشده بودم ویا وبلاگی وجود نداشت انوقت یک درد ورنج وبی مهری دیگری راشاهد نبودیم .نمی دانم .فقط این رامیدانم چنین روزهای سرد وبی مهری راتااکنون جوامع سردفتری تجربه نکرده اند وتا این حد مورد کم لطفی مسئولین قرار نگرفته اند باز نمیدانم این خصومت شخصی است که اقایان شروع کرده اندیا ............در هرصورت خوشحالم که در جمع وبلاگ نویسان حوزه سردفتری قرار دارم وبااعلام حمایت از تمامی  سردفتران به تمامی بد خواهان اعلام می کنیم بدانید این قشر مظلوم واستواروحدت کلمه راحفظ کرده اندواگر کسی کوچکترین بی احترامی به این جامعه بزرگ بنماید در برابرش ایستادگی خواهیم کرد.در همین خصوص از کلیه سروران واساتید سردفتر و جوامع سردفتری جهت حفظ حقوق ودفاع از جایگاه رفیع سردفتری ونشان دادن اتحاد  خود واعلام حمایت از وبلاگ محضردار که اخیرا"توقیف شده دعوت می شودحضور خودرا در وبلاگ همکارمان نسیم صبح با بیان نظرات وعقاید خود اعلام نمایند.

/ 3 نظر / 23 بازدید
مرد آبادانی

ای آبادان پر بلا! گلهای پرپرت کو؟ یاران رهبرت کو؟ http://abadanman.persianblog.ir/ http://abadanman.webphoto.ir/ http://abadanman.blogspot.com/

مرجان سهرابي

روزها و جفا هاي سختي بر جامعه ي سردفتري مي گذرد. كاش استقامتمان زياده باشد.هرچند با وبلاگنويسي دردهايمان بيشتر به چشممان مي ايد اما همين گامي است براي همبستگي و همين هم مي تواند نويد بخش راهي روشن باشد همكار محترم.

مرجان سهرابي

امروز مشغول تحرير مطلبي در مورد استعفاي دوستان بودم يادم امد كه چه تعداد زيادي از ما ارزوي اين شجاعت را هر روز در دل داريم كه كاش مي شد استعفا مي داديم و اما دل به اميد بسته ايم و چشم در راه تدبيري كه مرهمي شود بر اين بي تدبيري كه ما را به اين نقطه رسانده.