درخواست اعلام نتایج هیات مدیره جدید جامعه سردفتران استان یزد

همانگونه که مستحضرید ساعت 5 عصر چهارشنبه  مجمع عمومی جامعه سردفتران ودفتریاران استان یزد با حضور جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون سردفتران  ودفتر یاران تهران و اکثریت قریب به اتفاق اعضا  تشکیل شد و اقای دشتی بعنوان سند افتخاری برای جامعه یزد لیست حضور در مجمع عمومی را امضا’ نمود.                                                                           باوجود اینکه مدت یک هفته از تشکیل این جلسه می گذرد  اخبار جدیدی از اخرین نتایج توسط جامعه سردفتران منتشر نشده که امیدواریم همکاران محترم وزحمتکش در سریعترین زمان ممکن نتایج را اعلام فرمایند. ضمنا" این جلسه که دارای حواشی هایی نیز بود بنده ضمن کسب اجازه از اساتید وهمکاران بزرگوار به چند مورد ان می پردازم وحسب وظیفه مراتب تقدیر وتشکری را از همه همکاران اعلام می نمایم .یک: اینجانب کمال تشکر را از همه همکاران ودوستان خود دارم که به موقعیت اجتماعی خود احترام وباتوجه به احساس مسئولیتی که در قبال اینده شغل خود داشتند با حضور منسجم ویکدلی در این جلسه مراسم را به نحو احسن برگزارنمودند .دو: اینجانب به نمایندگی از طرف همه همکاران از جامعه سردفتران ودفتر یاران استان یزد مراتب تقدیر وتشکر خود را اعلام می نمایم چرا که همانگونه جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون فرمودند : جامعه یزد توانسته در سطح کشور مطرح و در زمینه های مختلف با ارائه طرحها و نظرات خود در بهبود اوضاع حوزه سردفتری گامهای موثری بردارد و در بین کانونهای استانی و جوامع سردفتران استانها مطرح و بعنوان جامعه ای فعال شناخته شود   که این امر محقق نمی شد مگر با تلاشها وزحمات  شبانه روزی عزیزان واساتید محترم در جامعه که از خداوند منان ارزوی توفیق وسلامتی برایشان خواستاریم.ضمنا"در اینجا لازم است از همکاران تلاشگرودانشمندمان که جزءهیئت مدیره قبلی کانون نبوده ولی تلاش وزحمات انان در کنار همکارانمان در جامعه سردفتری بسیار ستودنی است نیز تقدیر وتشکر می شود(قابل ذکر است که همکاری این بزرگواران چه  در جامعه سردفتران ویا سمینارها حتی خارج از استان انقدر زیاد بوده که حتی شخص بنده تا زمان انتخابات فکر  می کرردم این برکواران جزءهیات مدیره جامعه هستند ) . سوم: به نظر حقیر وبا توجه به صحبتهایی که در این جلسه شد وبا عنایت به رنجنامه ای که توسط یکی از اعضاءهیات مدیره قرائت شد  احتمالا" زحمات وتلاشهای بعضی بزرگان نادیده گرفته شده  ویا آنچنان که شایسته این عزیزان بوده از زحمات انها قدردانی نشده که در اینجا چنانچه کوتاهی وقصوری از طرف شخصی سرزده حقیر به نمایندگی از طرف همه همکاران عذر خواهی میکنم وامیدوارم این اساتید همچنان سنگ صبور مان باشند و ومارا از راهنمایی ها وبیانات وتجربیاتشان محروم نفرمایند وبدانید که زحمات شما وانچه که انجام می دهید انقدر بزرگ است که ما به هیچ وجه قادر نیستیم که ذره ای از این خوبی ها وزحمات  انچنان که شایسته نام زیبایتان است تشکر کنیم وفقط می توانیم دعای خیرتان کنیم که انشاالله عاقبت به خیر باشید در پایان هم اگر کوتاهی شده به دلیل عجز وناتوانی بنده ویا دیگری  بوده چراکه ما ممنون شما عزیزانیم وبه جرات می گویم که عزت این جامعه سردفتری مرهون شما بزرگوان وزحمات شما می باشد واین همه الطاف وزحماتی که برای جامعه سردفتری می کشید  از چشمان هیچ کس پوشیده نیست وانچه که ما اکنون در جامعه سردفتری استان یزد به ان رسیده ایم واز افتخارات جامعه  سردفتری استان یزد می باشد و باعث برتری این جامعه در قبال جوامع دیگر شده به عبارتی به آن پوز میدهیم ومایه فخر وغرورمان شده به هیچ وجه محقق نمی شد مگر با حضور شما بزرگواران وزحمات شبانه روزی تان .   چهارم: همانگونه که همکاران محترم مستحضرید در بین همکارران سردفتر در جامعه سردفتری استان یزد اساتید بزرگ ودانشمندانی هستند که امروزه مایه افتخار برای سازمان ثبت  وجامعه سردفتری شده اند (در اینجا  ضمن معذرت خواهی از همه همکاران به دلایلی نام این بزرگان ذکر نمی کنم هرچند شهرت ونامشان انقدر بزرگ هست که  همه ما با انها اشناییم وبه عبارتی ستنگ صبورمان و چراغ هدایتگرمان هستند) )وافرادی  هستند  که در حفظ شان ومنزلت ومقام سردفتری ودر حرفه سردفتری گامهای بلندی برداشته اند واکنون در مقامی قرادر گرفته اند که جناب اقای دشتی ریاست محترم کانون سردفتران ودفتر یاران تهران این بزرگواران  را از افتخارات جامعه سردفتری ایران می دانند  وصراحتا"اعلام می فرمایند ما در کانون نیز چنانچه به مشکلی برخورد کنیم فورا به جامعه سردفتری استان یزد (اساتید وبزرگان ) رجوع کرده ونظریات انها قابل احترام و اجراءدر جامعه سر دفتری ایران می باشد .که بااین توصیف وبا توجه به انچه که در ابتدا گفتم بعضی از این بزررگان از حضور در انتخابات ونامزدشدن خودداری نمودند  اماهمکاران محترم باتوجه به ارادت خاصی که به این بزرگواران  داشتند وحضور این اساتید رادر جامعه سردفتران الزامی میدانستند تمام سعی وتلاش خودرا کردند که نام انها در لیست کاندیدا باشدکه  تلاشها بی نتتییجه ماند  . درپایان همانطور که گفتم همکاران محترم حضور اقایان را الزامی دانستند ویک  تصمییم  حمعی و غیابی گرفته شد که حقیر ضمن معذرت  خواهی از اساتید خودم نام بعضی از همکاران را به عنوان نامزدهای این دوره در تابلو نوشتم که پس از ان همکاران محترم دیگر حضور ونامزدی خود را اعلام نمودندوخوشبختانه انتخابات ورای گیری انجام شد .ضمنا"  رقابت بین 13 نفر بود  که هفت نفر به عنوان اعضاءهیئت مدیره ویک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند.هر چند که همه اصلح وخوب بودند اما همکاران در انتخابات اصلح ترین را انتخاب نمودند که به نظر حقیر تمامی همکاران منتخب شده از اساتید برجسته وصاحب نام بودند که ابتدا ضمن تبریک به همه منتخبین  از خداوند هم ارزوی توفیق وسرافرازی و موفقیت روز افزون در کار وزندگی شان برایشان ارزومندیم.ضمنا"در این جلسه پنج نفر نیز به عنوان اعضاءشورای تقسیم اسناد نیز انتخاب شدندکه به این دوستان نیز تبریک می گوییم  .

/ 0 نظر / 30 بازدید