تصصمیم شجاعانه وقاطعانه مدیر کل محترم ثبت اسناددر راستای تکریم ارباب رجوع

با توجه به اینکه مدتی است مراکر تعویض پلاک در ادامه رویه فراقانونی خود وبه استناد بخشنامه مغایر با ماده 29 و ماده 20 آئین نامه راهنمائی از تمدید تائیدیه های نقل و انتقال خودرو خودداری مینمایند و مشکلاتی در این رابطه برای دفاتر و مردم ایجاد نموده اند لذا هیئت مدیره جامعه در راستای رفع این معضل اقدام به مکاتبه و کسب تکلیف از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نمود که با عنایت به توجه خاص مدیرکل محترم ثبت استان و معاونت اسناد اداره کل طی جوابیه ای تنظیم اسناد خودرو بدون نیاز به تمدید مدت تا اطلاع ثانوی بلامانع اعلام گردید که متن نامه جامعه به مدیرکل ثبت استان و جوابیه آن جهت استحضار همکاران ذیلا" تقدیم میگردد:

مدیر کل  محترم ثبت اسناد و املاک استان یزد

سلام علیکم

با احترام چنانچه مستحضرید با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی در تاریخ08/12/1389توسط مجلس شورای اسلامی، صراحتا بر لزوم نقل و انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمی تاکید گردیده است.

ماده 34 آن قانون تا تصویب آئین نامه جدید، آئین نامه های سابق را کماکان لازم الاجرا دانسته وباعدم تصویب آئین نامه جدیدتا تاریخ حاضر، مفاد ماده 20 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران، حاکم بر نقل و انتقال و تنظیم اسناد خودرو بوده و راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلف به اجرای مفاد آن میباشند.

قسمت اخیر ماده 20 آئین نامه راهنمائی ورانندگی، بیان می دارد: " گواهی راهنمائی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماهاعتبار دارد و در خلال مدت مذکور، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برایثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه( محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند."

حسب مقررات و رویه جاری، دفاتر اسناد رسمی، دارندگان تائیدیه های نقل وانتقالی را که مدت دو ماه آن منقضی گردیده  جهت تمدید به مراکز تعویض پلاک ارجاع و آن مراکز نیز تا مدتی قبل  با قید عبارت « این تائیدیه به مدت 0000 تمدیدگردید» به تکلیف خویش عمل می نمودندولی متاسفانه مدتی است که مراکز تعویض پلاک با استناد به بخشنامه غیر قانونی شماره 2778/320/34/110/28/46مورخ 21/10/1389 موسسه راهگشا (تصویر پیوست)، بر خلاف مقررات مذکوراز تمدید مدت اعتبار تائیدیه های نقل وانتقال خودداری نموده و موجبات سرگردانی مراجعین و بلاتکلیفی دفاتر اسناد رسمی را فراهم آورده اند.

هرگونه عدول از قسمت اخیر ماده 20 آئین نامه راهنمائی ورانندگی نیز نیازمند  مجوز قانونگذار بوده و موسسه راهگشا بعنوان موسسه ای خصوصی و یا حتی راهنمائی و رانندگی نمی توانند ناقض مصوبه هیئت وزیران و قانون باشند؛از این رو چنانچه بعض از دفاتر آگاهانه یا از روی جهل,بدون تمدید تائیدیه نقل و انتقال به تنظیم سند مبادرت نمایند موجب تضرر و تخریب سایر همکاران میگردند و درصورتیکه تمامی دفاتر از تنظیم سند خودداری نمایند مردم دچار سردرگمی و ضررو زیان و مالا"موجب تضییع حقوق دولتی خواهد شد بنابر این از آنجا که وضعیت حاضر به طرق مختلف، موجبات اضرار مردم و دفاتر اسناد رسمی رافراهم نموده خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی، موضوع به مراجع ذیصلاح منعکس گردیده و  بجهت جلوگیری از عملکرد متفاوت, نحوه اقدام دفاتر اسناد رسمی تابعه در این خصوص را امر به ابلاغ فرمایند.

مضافا"جهت مزید استحضار نظر کانون سردفتران تهران  ذیلا"نقل میگردد:

پیرو مصوبه مورخ 29/3/89 هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می گردد : "چنانچه مراکز تعویض پلاک از صدور گواهی تأییدیه نقل و انتقال خودداری نمایند ، شناسنامه خودرو (شناسنامه سبز رنگ ) که بمعنی تعویض پلاک خودرو است برای تنظیم سند قطعی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی کفایت می نماید"

ضمنا به پیوست تصاویر آرا و مکاتبات موضوع شکایت این جامعه علیه راهنمائی و رانندگی که اکنون تحت شماره پرونده 8909989155800023 نزد شعبه محترم نهم دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی و پیگیری می باشد تقدیم می گردد.

                                                          جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 

 

8081/29/120

25/07/1390

جامعه  محترم سردفتران و دفتریاران استان یزد

سلام علیکم

عطف به نامه 252 مورخ 19/07/90 : نظر باینکه مقررات  ماده 20 آئین نامه راهنمائی و ماده 29 قانون تخلفات رانندگی در جهت بهبود حمل و نقل و ترافیک وتحکیم وثبت اطلاعات خودرو در سامانه راهور و ضع و ایجاد تکلیف برای دفاتر نیز در همین راستا بوده و عدم اجرای قوانین و مقررات مذکور توسط متولیان آن حسب بخشنامه مورد اشاره آن جامعه ، نمیتواند موجب سرگردانی مردم در تنظیم اسنادشا ن دردفاتر اسناد رسمی گردد ، لذا تا رفع مشکل مزبور تنظم اسناد خودرو به استناد تائیدیه صادره از راهنمائی ویا شناسنامه مالکیت خودرو (درصورت خوداری از صدور تائیدیه) که بیانگر انجام عمل تعویض پلاک است بدون نیاز به تمدید آن ، تا اطلاع ثانونی بلامانع میباشد .

                                                          اکبر حکیمیان

                                                             مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد

با تصمیم شجاعانه وقاطعانه مدیر کل محترم  ثبت اسناد واملاک استان یزد نه تنها مشکل دفاتر اسناد رسمی حل شد بلکه غم بسیار یزرگی از دوش مردم برداشته شد که  اینجانب به نمایندگی  از تمام همکاران ضمن تقدیر و تشکر ویژه از مدیر کل محترم جناب آقای حکیمیان و معاونت ثبت  اسناداز جامع سردفتران استان یزدکه در جهت  حل مشکلات همکاران همیشه پیش قدم بوده تقدیر و تشکر میشود.   

/ 0 نظر / 23 بازدید