# شش_دی_روز_سردفتر

تقدیر وتشکر از انان که در تثبیت روز ششم دی ماه روز سردفتر تلاش نموده !!!!!!!

هر چند که چندین  روز از روز سردفتر میگذرد اما بر خود واجب دانستم که از کلیه مسولین وعزیزانی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید